Resurse umane. Legislaţie şi proceduri

Lumen, Iaşi, 2015

Autor(i)
Ana Ştefănescu
Titlu
Resurse umane. Legislaţie şi proceduri
Detalii
ISBN: 978-973-166-422-4, 198 pagini
Rezumat
Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, prin resursă se înţelege ”rezervă sau sursă de mijloace susceptibile de a fi valorificate la un moment dat”; asociind această noţiune adjectivului uman (”privitor la om sau la omenire”), înţelegem că domeniul resurselor umane este unul foarte vast. Într-adevăr omul intră într-o multitudine de relaţii sociale.
Pentru că ”munca este o expresie esenţială a persoanei, un actus personae”, acest domeniu este legat, în general, de activităţile lucrative, aducătoare de venituri, resurse fără de care omul şi societatea în ansamblu nu pot exista. Din această perspectivă, se poate afirma, astfel, că relaţiile sociale au în prim-plan relaţiile de muncă. Ca orice relaţie socială şi cea privitoare la muncă este parţial reglementată, ceea ce înseamnă că rămâne şi o componentă ”nejuridică” în cadrul ei, în sfera managementului sau gestiunii resurselor umane, psihologiei, sociologiei, psihosociologiei, ergonomiei, demografiei, medicinii muncii etc., încât, pe bună dreptate se afirmă că resursele umane sunt un domeniu interdisciplinar.
Norma de drept are în vedere doar realitatea juridică, parte componentă a realităţii sociale.
Autorea
Cartea Resurse umane. Legislaţie şi proceduri s-a născut ca un transfer de creaţie, în sens larg desigur, din perspectiva beneficiului dezbaterii unor teme cu:
 • studenţii, la disciplina cu aceeaşi denumire ca, de altfel, la disciplina-cadru (pe care, ambivalent, o pregăteşte şi o poate completa) - Dreptul muncii şi securităţii sociale, precum şi cu
 • participanţii la seminariile şi conferinţele adresate în special practicienilor (desfăşurate în ţară, în special la Bucureşti) ori la cursurile de formare/calificare profesională în domeniul resurselor umane (desfăşurate în special la Galaţi).
Scopul general este acela de a uşura, prin metode şi proceduri, înţelegerea vastului sistem al actelor juridice de drept al muncii. Astfel, lucrarea tratează, în principal, analitic, într-o modalitate ceva mai tehnică dar uşor de înţeles, aspectele de bază ale legislaţiei muncii ca părţi ale unui sistem, la rândul său format din două subsisteme – sistemul actelor cu caracter normativ care reglementează relaţiile de muncă şi sistemul documentelor de evidenţă a personalului, ultimul având în centrul său contractul individual de muncă, ceea ce, firesc, a făcut necesară şi prezentarea subsistemului contractelor individuale de muncă, existând o preocupare pentru acele aspecte legale şi procedurale cu privire la elementele acestora şi de particularizare sau individualizare a fizionomiei lor juridice în funcţie de condiţiile concrete în care se prestează munca. Extrem de important, pentru că aşa cum afirma Domnul Prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea, ”existenţa relaţiei de muncă nu depinde de denumirea pe care părţile o dau convenţiei pe care o încheie, ci de condiţiile de fapt în care este prestată activitatea”.
Cuprins
 • 1. Domeniul resurselor umane, dreptul profesional şi dreptul muncii
 • 2. Standarde ocupaţionale în domeniului resurselor umane, competenţe specifice şi importanţa legislaţiei
 • 3. Importanţa legală a competenţelor profesionale în procesul inserţiei profesionale
 • 4. Regimul juridic al raporturilor de muncă întemeiate şi neîntemeiate pe un contract individual de muncă
 • 5. Sistemul actelor cu caracter normativ care reglementează relaţiile de muncă
 • 6. Sistemul actelor cu caracter normativ care reglementează relaţiile de muncă şi sistemul documentelor de evidenţă a personalului
  • 6.1. Sistemul documentelor de evidenţă a personalului şi actele juridice individuale de drept al muncii
  • 6.2. Registrul general de evidenţă a salariaţilor
  • 6.3. Dosarul personal al angajatului
  • 6.4. Sistemul actelor cu caracter normativ care reglementează relaţiile de muncă şi contractul individual de muncă
 • 7. Contractul individual de muncă – aspecte legale şi procedurale cu privire la elementele acestuia
  • 7.1. Reglementarea generală şi definiţia contractului individual de muncă
  • 7.2. Sistemul contractelor individuale de muncă
  • 7.3. Noţiunea „conţinut al contractului individual de muncă”
  • 7.4. Structura conţinutului contractului individual de muncă
  • 7.5. Generalităţi cu privire la elementele generale şi specifice în contractele de muncă
  • 7.6. Aspecte procedurale legate de cuprinderea integrală a elementelor generale obligatorii
  • 7.7. Aspecte procedurale legate de elementele generale care trebuie cuprinse în contractele individuale de muncă speciale
  • 7.8. Aspecte procedurale legate de elementele contractului individual de muncă pe parcursul executării acestuia
 • 8. Beneficii de securitate socială din perspectiva încadrării în muncă
  • 8.1. Securitatea socială şi raporturile juridice individuale de muncă
  • 8.2. Obligaţiile de plată pentru beneficiile de securitate socială ale angajaţilor
  • 8.3. Corelaţia dintre beneficiile de asigurări sociale şi cele de asistenţă socială
  • 8.4. Beneficiile de asigurare socială de sănătate din perspectiva încadrării în muncă
  • 8.5. Beneficiile sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă
  • 8.6. Beneficiile sistemului public de pensii din perspectiva încadrării în muncă
Editura
Lumen, Iaşi, 2015
Citare
Ana Ştefănescu, Resurse umane. Legislaţie şi proceduri, Lumen, Iaşi, 2015.