Unele observaţii privind dispoziţiile legale şi negociate privind norma universitară, durata muncii şi repartizarea programului de lucru

Revista romana de dreptul muncii nr. 4/2013

Author
Ana Stefanescu, Laura Georgescu
Title
Unele observaţii privind dispoziţiile legale şi negociate privind norma universitară, durata muncii şi repartizarea programului de lucru
(Brief considerations regarding the relationship between the university work load and the working time, rest time, spare time)
Abstract
Ca orice personal contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi cadrele didactice universitare se află într-un raport de subordonare cu instituţia de învăţământ superior. În virtutea acestuia au obligaţia de a realiza norma de muncă, denumită „normă universitară”. Specificul ei, însă, determină şi un specific al timpului de muncă şi al programului de lucru. Toate acestea sunt interesante pentru o analiză, mai ales din perspectiva recentelor norme negociate (colectiv) în învăţământul de stat.

As any contractual personnel belonging to the authorities and public institutions, teachers university, being academic staff, find themselves into a relation of subordination with the higher education institution. By this consideration, they too are required to complete their work load, called "university work load". However its specificity determines also a particularity of working time and working programme. All these aspects are interesting to be analyzed, especially judging from the perspective of the latest negotiated norms (collectively) from the state education
Keywords
normă de muncă, normă universitară, cadre didactice, învăţământ superior, timp de muncă, ore suplimentare, specific
work load, university work load, academic staff, higher education, working time, overtime, particularity
References
  1. M. Ioan, Scurte consideraţii privind norma universitară cu privire specială asupra prevederilor art. 288 alin.(1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în Dreptul, nr. 4/2012.
  2. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Universul juridic, Ediţia a II-a, Bucureşti, 2012.
  3. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a VI-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
  4. A. Ştefănescu, Munca la domiciliu şi telemunca, Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
Publisher
Revista romana de dreptul muncii 4/2013, pag. 71-83
Anul: 2013
Editura Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Stefanescu, Laura Georgescu, Unele observaţii privind dispoziţiile legale şi negociate privind norma universitară, durata muncii şi repartizarea programului de lucru, în Revista romana de dreptul muncii nr. 4/2013, pag. 71-83.