Discuţii privind dreptul muncii şi dreptul profesional

Revista romana de dreptul muncii nr. 3/2013

Author
Ana Ştefănescu
Title
Discuţii privind dreptul muncii şi dreptul profesional
(Employment law versus private and public employment law )
Abstract
Activităţi lucrative desfăşoară atât salariaţii/angajaţii, cât şi alte categorii profesionale. Toţi se supun, mai mult sau mai puţin, cerinţelor beneficiarilor muncii lor. Dar activitatea primei categorii este diferită, având la bază o formă specifică de subordonare. Aceasta este specifică numai raportului juridic individual de muncă. Credem că aprofundarea particularităţilor ne permite, pe de o parte, înţelegerea diferenţei între munca dependentă şi cea independentă iar, pe de altă parte, indică similitudinile dintre acestea şi justifică existenţa unui drept al muncii exhaustiv, anunţat în literatura juridică cu interes dar şi cu precauţie, şi anume „dreptul profesional”, ca ramură de drept distinctă, care să cuprindă toate tipurile de raporturi juridice în baza cărora o persoană poate să presteze o muncă plătită.

Vocational activities performed both by workers/employees, as well as by other vocational categories. All are subject, more or less, to the requirements of the beneficiaries of work. But, the activity of the first category is different, since it is based on a specific form of subordination. This is specific only to the legal individual labor relationship. We believe that by deepening its particularities allows, on the one hand, the understanding of the firm difference, between dependent work (subordinated work) and the independent work, and on the other hand, it shows similarities that exist between these two, thus justifying, the existence of an exhaustive labor law announced in the legal literature with interest but with caution too - the "vocational law", as a separate branch from the law, which should comprise all the legal relationships based on which it is possible for a person to perform a paid work
Keywords
salariaţi/angajaţi, alte categorii profesionale, angajatori, beneficiari, dreptul muncii, dreptul privat al muncii, dreptul public al muncii, drept profesional
workers/employees, other vocational categories, employers, beneficiaries, labor work, private labor law, public labor law, vocational law
References
  1. A. Ţiclea, L. Georgescu, A. Cioriciu Ştefănescu, B. Vlad, Dreptul public al muncii, Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2010.
  2. N. Font, Le travail subordonné entre droit privé et droit public, Dalloz, Paris, 2009.
  3. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ed. a II-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
  4. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ed. a VI-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
  5. A. Ştefănescu, R. Oprea, Consideraţii privind salariatul cu fracţiune de normă, Revista romana de dreptul muncii nr. 8/2011.
  6. I.T. Ştefănescu, Consideraţii cu referire la autonomia dreptului muncii, în Dreptul nr. 12/2012.
  7. L. Georgescu, A. Ştefănescu, Unele discuţii privind regimul juridic aplicabil raporturilor de muncă, în Revista romana de dreptul muncii nr. 8/2012.
  8. Ş. Beligrădeanu, Consideraţii asupra raportului juridic de muncă al funcţionarilor publici, precum şi în legătură cu tipologia raporturilor juridice de muncă şi cu o viziune monistă asupra obiectului dreptului muncii, în Dreptul nr. 8/2010.
  9. A. Ştefănescu, Unele consideraţii privind cumulul de funcţii şi de calităţi, în Revista romana de dreptul muncii nr. 2/2012.
Publisher
Revista romana de dreptul muncii 3/2013, pag. 49-56
Anul: 2013
Editura Wolters Kluwer Romania
Paper citation
Ana Ştefănescu, Discuţii privind dreptul muncii şi dreptul profesional, în Revista romana de dreptul muncii nr. 3/2013, pag. 49-56.