Subvenţionarea locurilor de muncă

Tribuna economica nr. 42/2005

Author
Ana Cioriciu
Title
Subvenţionarea locurilor de muncă
Abstract
În temeiul Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, angajatorii persoane fizice pot beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Noutatea pe care o supunem atenţiei se referă chiar şi la posibilitatea unei persoane fizice neautorizate de a beneficia de această subvenţionare. Pentru ca sintagma “autorizată potrivit legii” să se refere la subiectul multiplu “persoana juridică sau persoana fizică, filiala, agenţia, reprezentanţa”, acordul ai fi trebuit să se facă la plural – autorizate. Per a contrario, această sintagmă considerăm că se referă doar la persoana juridică străină şi, implicit, la “filiala, agenţia, reprezentanţa”, deşi, chiar şi astfel, acordul trebuia să se facă la cazul genitiv - autorizate, corect fiind “a unei persoane juridice străine autorizate”. Conform prevederilor Decretului nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice - de a avea capacitate juridică - este suficientă pentru persoana juridică cu sediul în România, de a încheia acte juridice, autorizarea de a desfăşura anumite activităţi fiind îndeplinită o dată cu dobândirea personalităţii juridice. Potrivit aceluiaşi act normativ, pentru ca persoana fizică să poată încheia acte juridice ca şi angajator, e suficientă capacitatea de exerciţiu, fără a fi necesară autorizarea. Soluţia este “oferită”, de asemenea, în dispoziţia alineatului 3 al articolului 14 din Codul muncii, care în urma modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005, precizează că această capacitate trebuie să fie deplină. Aceasta este regula în ceea ce priveşte persoana fizică, desprinsă din coroborarea dispoziţiilor menţionate cu prevederea punctului 1 al articolului 5 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Atunci se pune problema excepţiei în ceea ce priveşte persoana fizică, în lumina sintagmei "potrivit legii", folosita la alineatul 1 al articolului 14 din Codul muncii şi care dă acestei norme "valoarea" unei norme de "trimitere în orb" în sistemul normelor juridice. Persoana fizică care utilizează personal casnic sau alte persoane fizice pentru efectuarea unor servicii sau lucrări şi care poate încheia contracte individuale de muncă cu aceste categorii de persoane, poate beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă prevăzute pentru angajatori, în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, şi , pentru aceasta, nu trebuie să fie autorizată “potrivit legii”. Aceasta este regula! Excepţia nu face decât să întărească regula. Excepţia este că “potrivit legii”, pentru a beneficia de facilităţile prevăzute pentru angajatori, în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, trebuie să fie autorizate numai persoanele fizice cărora li se cere expres aceasta prin lege, adică cele prevăzute în legile speciale ce reglementează profesiile cu drept de liberă practică şi în Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod in-dependent.
Publisher
Tribuna economica 42/2005, pag. 21-23
Anul: 2005
Paper citation
Ana Cioriciu, Subvenţionarea locurilor de muncă, în Tribuna economica nr. 42/2005, pag. 21-23.